Plan pracy. 2020 r.

Z turystycznym pozdrowieniem.
Do zobaczenia na trasie.

Beskid Śląski.czerwiec 2020 r.

Bieszczady.wrzesień 2020 r.